Vision

Vision for Beder-Malling Vinterbadeklub

Beder-Malling Vinterbadeklub blev stiftet 19. april 2018. Vi er godkendt som folkeoplysende forening af Aarhus Kommune.

Vores aktiviteter består i fællesbadning direkte fra stranden ved Ajstrup Syd hver søndag kl. 8.30 hele året. Desuden spiser vi i vinterhalvåret brunch sammen (nogle gange) den første søndag i hver måned efter havdyppet. Følg med på Facebook. Vi holder bl.a. Skt. Hans, Nytårsbadning med bobler og andre særarrangementer for medlemmerne, og der er trofast opbakning.

Vi har en kortsigtet og en langsigtet vision:

Vision på kort sigt:

En mobil sauna, gerne fra efteråret 2019. Vi ser helst, at den kan stå ved stranden ved Ajstrup Syd, hvor grundejerforeningen nu sætter vinterbadebro op. Stedet er let at komme til, her er mulighed for parkering, og stranden er god.

Et alternativ kunne være ved en af de gamle, hvide toiletbygninger lidt oppe ad stranden, forudsat at stranden er god ud for området.

Et mobilt ’klublokale’ til socialt samvær og evt. omklædning. Det kan være en skurvogn eller blot en form for læskur for vind og vejr. Alt, der giver læ, er godt.

Begrundelse:

Sauna og klublokale/læskur vil give os mulighed for at tiltrække en hel del nye medlemmer (vi møder stor interesse, men har ikke så meget at tilbyde). Vi arbejder for at skabe et fællesskab blandt vinterbaderne langs kysten og en mulighed for at bade sammen med nogen – det efterlyser mange. Fællesskab og samtale er de væsentligste ingredienser i vores klubliv.

En mobil sauna vil være en fin midlertidig mulighed for at teste, om vi kan få en facilitet op at køre, altså om der er frivillige nok til at åbne, tænde op og lukke. Går det ikke, kan vi jo bare køre saunaen tilbage til udlejeren og fortsætte badningen direkte fra kysten.

De midlertidige faciliteter vil altså kunne udvikle og udvide vores forening og klubliv. Det vil være et godt skridt på vejen til permanente faciliteter.

Så langt er vi:

Vi har fået lov at sætte en mobil sauna op ved Mariendal Strand af kommunen, forudsat at vi får Kystdirektoratets godkendelse. Dét har vi en ansøgning inde hos Kystdirektoratet om lige nu.

Men der er ikke vand eller strøm ved Mariendal, og der er dårlige adgangsforhold: Vejen er for dårlig at cykle på, her er ingen bus mv. Så det er ikke et supergodt sted for os.

Vi prioriterer absolut placeringen ved Ajstrup Strand Syd højest.

Vision på længere sigt:

Blivende faciliteter til vinterbadning, det vil sige (i prioriteret rækkefølge): Klublokale, sauna, omklædningsfaciliteter og vinterbadebro.

Vi ser en god mulighed i at lægge faciliteterne i sammenhæng med en af de gamle hvide toiletbygninger ved Ajstrup Strand, som på et tidspunkt skal renoveres. Her er gode parkeringsmuligheder, vand, strøm, bus, lette adgangsforhold, og da her er et byggeri i forvejen, er det sandsynligvis lettere at få tilladelser igennem hos Aarhus Kommune, Naturstyrelse og Kystdirektorat.

Desuden kan faciliteterne lægges som en forlængelse af bygningerne langs med og ind i skrænten, hvilket betyder, at grundejerne i første sommerhusrække ikke vil kunne se klubben. Vi ønsker et byggeri, som falder ind i naturen og bliver så lidt synligt som muligt.

På taget af bygningen kan der etableres en lang bænk, evt. med et lille ’tag’, helt inde ved eller i skrænten. Så vil man kunne sidde dér med kaffen efter badet og se ud over havet og dyrke det sociale samvær, som er det absolut bærende i vinterbadeklubber.

Åbent for alle:

Vi mener, at så meget af anlægget som muligt bør være åbent for offentligheden, dvs. primært omklædning, badebro, toiletter og bænke. Er det muligt at gøre saunaen åben ved hjælp af fx et bookingsystem, er vi åbne for en drøftelse af det.

Desuden vil vi gerne samarbejde med andre foreninger i området, som kunne have interesse i et anlæg.

Vi har en vision om, at anlægget bør kunne benyttes af virkelig mange. Derfor har vi tanker om fx:

– Et støttepunkt for friluftsliv, fx skabe med lås, som løbere/badere kan benytte.

– Et ekstra lokale til våddragter og udstyr til en eventuel havsvømmerklub (Vi har ikke talt med BMI-svømning om det endnu, men de kunne være en interessant samarbejdspartner)

– Et ekstra lokale til SUP-boards og udstyr til en eventuel SUP-forening

– At eventuelle dagplejere/børnehaver ville kunne benytte anlægget på udflugter i dagtimerne.

Disse visioner er på ideplanet. Men det kunne være interessant at skabe et mødested for de mange, der dyrker aktiviteter ved strand og vand.

Placering mv.:

Vi prioriterer en placering ved Ajstrup Strand. Men er der gode begrundelser for andre placeringer, lytter vi gerne. Hvis der på et tidspunkt åbnes for reelle muligheder for et byggeprojekt, er vi indstillede på at forberede ansøgninger til fonde, deltage i møder med arkitekt, kommune mv.

Vi vil tro, at en badefacilitet vil tiltrække mindst 150-200 nye medlemmer til vores forening. Der er i forvejen mange vinterbadere i området, og klubben kan trække medlemmer fra Malling, Beder, Mårslet og Ajstrup. Badeklubben ved Ballehage har venteliste frem til år 2021. Og da vi åbnede vores Facebookgruppe, fik den næsten 500 medlemmer på under en uge.

Så interessen er til stede, men så længe vi ikke kan tilbyde andet end socialt fællesskab til medlemmerne, går tilgangen trægt. Derfor håber vi at kunne bringe klubben til et nyt niveau med midlertidige og måske senere blivende faciliteter.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i

Beder-Malling Vinterbadeklub