Vision

Vision for Beder-Malling Vinterbadeklub

Januar 2023

Vision: Havhuset ved Ajstrup Strand

Vores vision er at bygge et anlæg til vinterbadning og aktiviteter ved kysten: Havhuset. Huset er for medlemmer af Beder-Malling Vinterbadeklub, men det er også for beboere i området, medlemmer af andre foreninger med kystnære aktiviteter, turister og andre. Huset bliver et støttepunkt for kystnært friluftsliv.

Placering

Havhuset skal ligge i forbindelse med den sydligste af de to gamle, hvide toiletbygninger ved Ajstrup Strand. Det er et godt sted, fordi der allerede er en bygning med indlagt vand (men ikke el) – og der er grusvej dertil. Ovenfor skrænten er der busstop og en trappe ned ad skrænten.

Her kan vi bygge et lavt, aflangt hus, der bygges ind i skrænten, så det ikke syner af så meget, og så det ikke generer sommerhusejerne oven for skrænten. De vil stadig have ugeneret udsigt ud over vandet.

Hvad indeholder Havhuset?

Kernen i Havhuset er Beder-Malling Vinterbadeklub, der har udviklet huset og står for byggeriet. Men tanken er, at alle, også ikke-medlemmer, kan få glæde af huset.

Planen er, at Havhuset indeholder:

– To saunaer, en lille og en stor

– Omklædningsfaciliteter med mulighed for at låse sine værdier inde

– Udebrus

– Toiletter

– Et foreningsrum, hvor der er plads til en skoleklasse, samt et lille køkken

– Depotrum til outdoorgrej som SUP-boards, våddragter, spande, fiskegrej mv.

– Skylleplads til SUP-boards mv.

– Trapper og ramper, der kan bruges som bænke

– Vinterbadebro med en trægangbro fra huset.

Alle faciliteter er tilrettet, så handicappede kan bruge dem.

Vi forestiller os et lavt byggeri i bæredygtige naturmaterialer, der passer til kystnaturen.

 

Hvem kan bruge Havhuset?

Planen er, at en del af faciliteterne er åbne for alle: Toiletter, omklædningsfaciliteter, vinterbadebro og de trapper, man vil kunne sidde på i forbindelse med huset.

Andre dele af huset er åbne for vinterbadeklubbens medlemmer og for andre foreninger, der gerne vil bruge huset: Saunaer, foreningsrummet med vægkøkken, og grejbanken til outdoorfolket.

Vi tænker bl.a. følgende brugergrupper ind (og har positive tilkendegivelser fra de fleste):

– BMI Outdoor kan fx bruge grejbank til deres udstyr og bruge huset som mødested

– BMI Svømnings havsvømmere kan fx bruge depotrum til våddragter og bruge huset som mødested

– Sommerhusområdets mange ældre beboere kan have glæde af at mødes ved huset og bruge badebroen:

    Den er tænkt sådan, at også gangbesværede kan bruge den.

– Undervandsjægere, triatleter, løbere og andre kan mødes ved huset og tage ud herfra

– Skoler kan bruge Foreningsrummet i dagtimerne til undervisning og som stop, når de er på tur til kysten

– Dagplejere og daginstitutioner kan bruge Foreningsrummet som ly og læ, når de er på tur ved kysten:

   her kan spises madpakker, her er toiletter mv.

– Kajakroere fra både nord og syd kan gøre stop ved Havhuset og bruge toiletter mv.

– Turister kan bruge toiletter, omklædningsfaciliteter og badebro, når de er på tur ved stranden

– CampOne og andre interesserede kan leje den store sauna til fx saunagus-arrangementer

– Ja, vi håber, at huset bliver et mødested med aktivitet fra tidlig morgen til sen aften.

Hvor langt er vi?

Vi er en styregruppe bestående af BMV-formand Benny Bjerregaard, kasserer Thomas Alexandersen, BMV-medlem og arkitekt Christina Bennedbæk fra Bennedbæk Arkitektur og Jonna Toft, bestyrelsesmedlem i BMV.

Der er lavet foreløbige skitser for huset, og der er positiv dialog med grundejeren Naturstyrelsen, samt med Kystdirektoratet og med Aarhus Kommune – Grønne Områder og Sport & Fritid.

Er man interesseret i at støtte projektet, så kontakt Benny Bjerregaard, gerne via facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/bmvklub/