Privatlivspolitik

Dataansvar
Klubben behandler personoplysninger, og har jf persondataforordningen en privatlivspolitik. Læs herunder hvad Beder-Malling Vinterbadeklub har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyr dit medlemskab af klubben. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab igennem 3 sæsoner betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig. Du kan til enhver tid bede om at få slettet oplysningerne tidligere.

Dataansvarlig
Klubbens kasserer dataansvarlig og kan kontaktes på beder.malling.vinterbadeklub@gmail.com
Kasseren sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato.
Disse oplysninger får vi fra dig. Hertil systemgenereres et medlems-id.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål:
Medlemsdatabase og registrering af kontingentindbetaling og udsendelse af nyhedsbreve

Samtykke
Beder-Malling Vinterbadeklub behandler alle personoplysninger jf lovgivningen i persondataforordningen, der i behandling som beskrevet oven for ikke tilsiger samtykke.

Opbevaring og sletning af oplysninger
Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger, vi har om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af din oplysninger, ved at rette henvendelse til beder.malling.vinterbadeklub@gmail.com.
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet din personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.