Opdatering til Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Beder- Malling   Vinterbadeklub 

TID: Søndag den 28 august kl 19.00
STED: Midgårdens Fælleshus, Byagervej 181, 8330 Beder
Tilmelding: KLIK HER
 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referant
  2. Bestyrelsens beretning V / Benny
  3. Fremlæggelse af forenings regnskab for det foregående år og budget for det kommende år V / Thomas.
  4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen: Der er ingen indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse:  

På valg er:
Thomas Alexandersen – Villig til genvalg
Jens Bay-Johansen – Villig til genvalg

Suppleanter
Liselotte Knagaard – Villig til genvalg
Henrik S.  Mathorne – Villig til genvalg
  6. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Freja Laustsen 
Suppleant Verner Lynge

7. Oplæg om det Kommende Projekt ” Havhuset”

Projektgruppen omkring Havhuset, vil sammen med arkitekt  Christina Bennedbæk fortælle om hvor langt de er i processen.

 
8. Evt.

Der bliver serveret kaffe, the, øl, vand og lidt godt

Mange hilsner
Bestyrelsen, Beder Malling Vinterbadeklub

BMV Regnskab 2022 v20220804
Budget BMV 2022-2023 v20220811