Generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING I BEDER-MALLING VINTERBADEKLUB 2023

ONSDAG DEN 30 AUGUST KL. 20.00

MIDGÅRDENS FÆLLESHUS, BYAGERVEJ 181, 8330 BEDER

 

 

Generalforsamling i beboerforeningen – alling-beboerforening

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning / V Formanden
3. Fremlæggelse af regnskab og Budget / V kasser

Bestyrelsen ønsker at hæve klubbens kontingent fra 350 kr. til 400 kr. for den kommende sæson. Begrundelsen for dette, at vi i sidste sæson, måtte ud og leje en mobilsauna som var lidt dyre pr. weekend, Samt at prisen på brænde var steg voldsomt, og dermed kommer vi ud med et driftsunderskud

4. Behandling af indkommende forslag

Der er ingen indkommende forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg er:

Thomas Alexandersen, ønsker genvalg
Jens Bay Johansen
Martin Adler, uden for perioden, så der skal vælges en person for 1 år.
Jonna Toft, uden for perioden, så der skal vælges en person for 1 år.

Suppleanter

Henrik Mathorne har givet tilsagn om at han gerne vil træde ind i bestyrelsen
Liselotte Knaggaard
Jens Bay Johansen stiller op som suppleant

6. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Freja Laustsen, ønsker ikke genvalg
Suppleant: Verner Lynge

7. evt. Sidste nyt omkring ”Havhuset” v/ Projektgruppen

Der vil blive serveret kaffe, vin, øl ved generalforsamlingen

P.B.V

Formand Benny Bjerregaard

 

BMV Regnskab 2022-2023 v20230810

 

Budget BMV 2023-2024 v20230810