Beretning for Beder- Malling Vinterbadeklub 2023

Beretning for Beder- Malling Vinterbadeklub

2023

Medlemmer

Jeg kan vel roligt sige at vi er en vinterbadeklub i udvikling, i april måned kunne vi fejre 5-årsfødselsdag, og ved opstart af klubben havde vi 40 betalende medlemmer. Her 5 år efter er tallet vokset støt og roligt til 112 betalende medlemmer, det til trods for at vi jo ikke har nogle facilitet i form af omklædningsrum, udebruser eller saunahus, men derimod 2 selvbestaltede bænke lavet af bl.a. paller, hvor vi kan ligge vores tøj. Bruge det som bord, når vi om søndagen skal nyde bl.a. Martin og Liselottes lækre surdejsboller, Karins boller og ofte skønne og dejlige oste, og små skarpe. Heldigvis kan vi benytte Grundejerforenings badebro året rundt.

Når jeg så kikker på hvor medlemmerne kommer fra, så er det jo klart at de flest er centreret omkring Beder, Malling, Mårslet og Odder postnumre. Men vi har faktiske også medlemmer fra Viborg, Åbenrå og Sjælland, de er typisk sommerhusejer, hvor jeg bl.a. har kendskab til et hold, der også er medlem af bl.a. en vinterbadeklub i Viborg, og gerne vil benytte sig af den mobile sauna, når de er i deres sommerhus. Nogle har også tegnet medlemskab uden dog at gøre brug af den mobil sauna, eller af vores søndags dukkert, men gerne vil støtte op omkring vores projekt.

Den mobile sauna

Efter at vi igennem flere år havde lejet mobil sauna ved et firma i Skanderborg/Ålborg, måtte vi i alt hast finde et nyt firma i marts måned, på grund af nogle uoverensstemmelser med firmaet.

Det nye firma blev Urban Wild, hvor det blev muligt at leje en sauna de sidste 5 weekender vi havde tilbage i sæsonen, og det blev på samme vilkår som det andet sted. Saunaen var dog noget større og nyere, og det til stor glæde blandt vores medlemmer, kunne vi hurtigt konstatere. Vi så et større bum flere nye medlemmer men også nuværende medlemmer der gjorde brug af saunaen, det betød dog også at udgifterne til saunaen blev lidt større både til selve saunaen men også til brænde.

Med en større sauna, blev vores problem med transporten også svære da der til denne skal bruges trailer kort, og det er der mange af vores medlemmer der ikke har.

Vi må også konstatere at de problematikker vi har med naturstyrelsen om at lade den mobile sauna overnatte i de weekender vi har den, ikke blev løst trods henvendelse i maj måned.

Vi har igennem året arbejdet på at finde en mobil sauna vi kunne købe, gerne en brugt, men det har været svært at finde, også set ud fra hvor meget vi skulle ofre af midler for at den kunne opfylde klubbens ønsker og behov, dernæst har heller ikke været enig om størrelse af sauna, da jeg kunne blive bekymret om vi kunne komme til at købe en for lille sauna, set ud fra det antal vi har af brugere og især efter vi fik en lidt større sauna som kunne rumme 10 personer i stedet for 6 til 8 person.

Sauna statistik:

2019 september til december   181 brugere (12 weekender)

2020 januar til marts 103 brugere Corona nedlukning (8weekender)

2021 september til december 71 brugere (6 weekender)

2022 januar til december 286 brugere (23 weekender)

2023 januar til april 192 brugere (9 weekender)

Fremtiden

Vi er i samarbejde med saunafirmaet ved at kikke på en mindre sauna, som alle må kører med, og dog med bevidsthed om at den kan være for lille fra starten, men vi der desværre nødsaget til at sikre os, at det er en sauna alle kan kører med.

Måske skal vi så også til at kikke på en længere åbningstid, og betaling for ikke medlemmer.

Bestyrelsen

I forbindelse med at jeg skulle i gang med at skrive en beretning over årets gang i vinterbadeklubben, og især hvad er det vi i bestyrelsen er optaget af.

Ja så var det lige før jeg fik åndenød, for hvor har det været en dybt og arrangeret bestyrelse, og for nogle har det også betydet, et evigt jonglerende med ens kalender i forhold til foreningsarbejde, arbejdsliv og privatliv. Jeg tror ikke det er nogen hemmelighed for Jonna, Thomas og jeg at Projektet omkring Havhuset har fyldt meget det sidste år, med mange møder, hos Jonna, Arkitekten og Thomas, men også med møder ude i byen.

Jonna og Thomas I skal have en kæmpe tak for jeres arrangement i året der er gået.

Det fik mig også til at lave en funktions-/opgaveliste over hvad er det for opgaver der har ligget ved det enkelte bestyrelsesmedlem i løbet af året. Også på baggrund af at vi har brug for nye bestyrelsesmedlemmer, listen må ikke betragtes som en skræmmekampagne for jer der stiller op til bestyrelsen, da nogle af opgaver forsvinder eller bliver mindre, i den kommende periode.

Bestyrelsen, eller for den sags skyld klubben kan ikke eksistere uden de frivillige, som også yder en indsat i klubben med små opgaver.

Tak til Liselotte for at du sikre dig at det sociale liv er i højsædet, den ene søndag efter den anden, med dine hjemmebagte Boller, dit arrangement omkring Brunch i Fiskerhuset, koordinering af frivillige til de mobile saunaweekender, og andre små spontane arrangementer.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen, for et godt samarbejde i året der er gået. Især tak til Jonna og Martin som af arbejdsmæssige årsager har valgt at gå ud af bestyrelsen. Heldigvis forlader I os ikke helt. 

Martin vil forsætte med hans søndagsboller og være en del af sauna frivillig gruppen, med bl.a. optænding af sauna.

Jonna vil forsætte sit store arrangement omkring det kommende Havhus ved Ajstrup Strand, med reference til vinterbadeklubbens bestyrelse.

Arrangementer

I klubben afholder vi forskellige arrangementer i løbet af året.

Midvinter i november, hvor vi også har et medlem der bliver kåret som årets Kong Neptun, trofæet går på omgang blandt klubbens medlemmer og i denne sæson var det Gitte, der blev tildelt, så er det jo spændende hvem hun så har i tankerne i år.

Nytårsbobler den 31 december med kransekager eller Arnes lækre Samos.

Fødselsdagsarrangement i april, hvor 3 af klubbens medlemmer havde sørget for boller, kage og hvad dertil hører på en fødselsdag.

Norsminde for fulde sejl

Sauna weekender, hvor der er frivillig der sikre sig at den holdes var.

Tak for jeres hjælp, ved de forskellige arrangementer

Kommunikations platforme i klubben

Noget af det jeg bl.a. har været optaget af i forhold til bestyrelsesarbejdet er vores kommunikationsplatform. – ud til både bestyrelsen men også til medlemmerne, hvor man skal holde Tungen lige i munden, for at de kommer ud til de rigtige personer/medlemmer.

Facebook

Beder-Malling Vinterbadeklub, som er åben for alle, og følges af 700 personer.

Beder-Malling Vinterbadeklub for medlemmer, og dermed en lukket gruppe for de medlemmer der betaler kontingent, den bruges til Nyhedsbreve, saunaopslag, vagtskema for afholdelse af mobil sauna weekend. Så her bruger jeg sammen med Kasserne tid på at sikre at det er de rigtige personer der kommer ind i gruppen, når de har betalt kontingent.

BMV-bestyrelsen: kommunikation mellem bestyrelsen

Projektgruppen-havhuset: kommunikation mellem personerne i projektgruppen

Hjemmesiden

Beder- Malling vinterbadeklub: Hjemmesiden styres af næstformanden og bruges bl.a. til klubbens nyhedsbreve, for at sikre os at de også bliver læst af de medlemmer, vi har Pt. 15 medlemmer der ikke er på Facebook.

Messenger: Her kommunikerer bestyrelsen, hvis der er noget her og nu, der skal tages fat på

Havhuset

Noget af det der fylder meget, er jo selvfølge arbejdet omkring et kommende Havhus ved Ajstrup Strand, Hvor både jeg, Jonna og Thomas er en del af denne arbejdsgruppe sammen med vores arkitekt på projektet.

Et Projekt som stille og roligt går fremad, og hvor Jonna og Thomas har brugt en del tid i løbet af sommeren på at søge midler fra forskellige fonde, og som gerne skulle give noget afkast fra sig. Men Jonna fortæller lidt mere om hvor langt vi er senere.

Der er også blevet oprettet Crowdfunding under Århus Kommune, hvor vi søger om midler til en mobil sauna, og det første døgn kom der 4000 kr.

Hermed stiller jeg min beretning til afstemning

Benny Bjerregaard​​

Formand